BurgerClose

Trykstyrke

Den karakteristiske trykstyrke for murværk af byggesten (mursten og blokke) bestemmes i henhold til EN 1052-1 ud fra standardiserede prøvelegemer (se FIGUR).

Trykstyrke

Den karakteristiske trykstyrke kan i henhold til DS/EN 1996-1-1, pkt. 3.6.1.2, beregnes ved en funktion af den normaliserede middeltrykstyrke (fb) og mørteltrykstyrken (fm).
Følgende generelle udtryk er angivet

fk = K · fbα · fmβ MPa

Hvor K er en faktor afhængig af stentypen, og α og β er konstanter, som varierer efter mørtel- og fugetype.

Dokumentation
I det nationale anneks, EN 1996-1-1 DK NA, stilles som betingelse for anvendelse af formlen ovenfor, at der foreligger dokumentation af de indgående parametre, eller at tabel 3.2 DK NA benyttes med de tilhørende betingelser.

I den supplerende vejledning, DS/INF 167:2008, er der angivet karakteristiske trykstyrker for murværk af massive byggesten i letklinkerbeton og porebeton med en højde ≥ 185 mm.

Opdateret: 2022-03-31

Sitemap