BurgerClose

Åbne studsfuger

I modsætning til tidligere anses det nu normalt for unødvendigt at have drænhuller i form af åbne studsfuger i formuren over fugtspærren ved fundamentet. De mindre vandmængder, som eventuelt vil kunne presses igennem formuren, vil kunne trænge ud til det fri gennem den porøse liggefuge ved fundamentet. Anvendelse af åbne studsfuger kan dog være hensigtsmæssigt ved mure med meget udsat beliggenhed, eller hvis der i byggeperioden er blevet tilført store mængder vand direkte ned i hulmuren, og det er nødvendigt at dræne det værk

Åbne studsfuger over fugtspærren skal i denne forbindelse alene betragtes som drænhuller for frit vand, og vil ikke give nogen ventilation af hulmuren, medmindre der er udført ventilationsspalte mellem formur og isolering.

Sitemap