BurgerClose

Friktion i fugerne

Den karakteristiske friktion (µk) er i DS/INF 167:2008 sat til 0,6.

Forsøg på Teknologisk Institut, Murværk vedrørende bestemmelse af friktionen med forskellige kombinationer af mørtler og byggesten viser dog at µk konservativt kan sættes til

µk = 1,0

såfremt cement indgår som primært bindemiddel i den anvendte mørtel.

Dette kan være funktionsmørtler, KC 60/40/850 eller stærkere, cementbaserede limtyper, etc. I den aktuelle undersøgelse indgik byggesten af tegl, porebeton, letklinkerblokke og beton.

Såfremt der er tale om en ren kalkmørtel bør værdien for µk stadig sættes til 0,6. Såfremt kun trykstyrken fm er kendt bør grænsen til kalkmørtel sættes ved fm = 1,0 MPa.

Ref. forsøg: Determination of internal friction in masonry, 2006.11.27, PDC

Sitemap