BurgerBurgerCloseClose

Tolerancer

Tolerancer for murværk er dels fastlagt af tekniske hensyn, dels af æstetiske.
De tekniske tolerancer er fastlagt i gældende normer og skal altid følges. Tolerancerne er nærmere gennemgået nedenfor.
De æstetiske tolerancer, eller skærpede tolerancer, skal aftales mellem parterne. Der er udarbejdet et oplæg til sådanne aftalte tolerancer i publikationen "Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader", som kan hentes på Dansk Byggeris hjemmeside, se her. [LINK VIRKER IKKE]

Vægfelter – tolerancer
Eurocode DS/EN 1996-2:2007 (Eurocode 6 – Del 2: Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk) angiver følgende maksimale tolerancer for vægfelter opført af murværk.

Tolerance for tykkelse

Tolerance for væggens afvigelse fra lodret.

Tolerance på mulig forskydning af tyngdepunktet (lodret opsætning) for væggen eller søjlen i overliggende etage (e3) er i DS/INF 167:2008 fastlagt i forhold til kontrolklassen:

Tolerance på den betragtede vægkonstruktions afvigelse fra den plane form (e5). Gældende for alle kontrolklasser:

Tolerancerne er illustreret på nedenstående figurer.

Tolerancer
Figur 1. Illustration af tolerancer I
Tolerancer
Figur 2. Illustration af tolerancer II. Bemærk kravet om maksimal afvigelse på 10 mm pr. etagehøjde er ikke længere gældende.

Fuger – tolerancer: DS/INF 167:2008 angiver følgende tolerancer for fuger i murværk:

Nominel mål (n)LiggefugeStudsfuge
Skærpet kontrolNormal kontrolLempet kontrolSkærpet kontrolNormal kontrolLempet kontrol
Tykfuge 14n ± 5n ± 6n ± 7
n + 10
- 5
n + 12
- 6
n + 14
- 7
Normalfuge 8 - 14n ± 3n ± 4n ± 5
n + 6
- 3
n + 8
- 4
n + 10
- 5
Tyndfuge 3 - 8n ± 2n ± 3n ± 4n ± 2n ± 3n ± 4
Limfuge 3n ± 1n ± 2n ± 3n ± 1n ± 2n ± 3

Værdierne gælder for almindeligt plant murværk. Dvs for runde søjler, runde vægge, stik, buer og andet specialmurværk kan fugebredden være anderledes.

For sædvanligt murværk (med normal fuge) opført i normal kontrol er det nominelle mål på fugen 12 mm. Dvs. liggefugerne skal være i intervallet: 8 – 16 mm og studsfugerne i intervallet 8 – 20 mm.

Sitemap