BurgerClose

Tolerancer

Tolerancer: tilladelige afvigelser fra fastsatte standarder/målangivelser

Tolerancer for murværkets udførelse er fastsat både for at sikre, at krav til styrke og funktion er opfyldt (bæreevne, stabilitet, tæthed mv), og for at sikre, at murværket fremstår med et udseende, som aftalt og forventet.

Tolerancer for udførelsen dikteret af styrke og funktion er fastlagt i Eurocode 6 EN 1996-2 DK NA:2007 og skal altid overholdes;

I Eurocode 6-systemet stilles der særlige krav til feks. afsætning af mål, mure og søjlers placering over hinanden, murværkets afvigelse fra lodret og vandret plan, krumning, fugemål, forbandt, blanding af mørtel mv., og i afsnittet ’Udførelseskontrol’ ses tolerancer for nogle af de nævnte forhold i skemaet Udførelseskontrol i henhold til aktuel kontrolklasse.

Der kan aftales andre og skærpede tolerancer, af hensyn til det aftalte udseende.

Aftalen kan tage udgangspunkt i publikationen "Hvor går grænsen? Murerfaget. Tolerancer for murværk og overflader", www.tolerancer.dk Udførelse af blankt murværk”, hvor det fastslås, at man skal indgå aftale om udfaldskravet – dvs aftale om, hvordan det færdige murværk forventes at ’falde ud’/se ud ­– forudsat de allerede omtalte krav til styrke og funktion er opfyldt.

Se tolerancer for vægfelter mm. fra Eurocode her.

Sitemap