BurgerClose

Murværkets beskyttelse under udførelsen

Hvorfor afdækning?

Alt murværk, der er under opførelse, skal tildækkes ved afbrydelse af arbejdet og ved arbejdstidens ophør for at sikre mod fugt- og frostskader.

Der er gennem tiden gjort utallige registreringer af fugtskader/problematikker pga. manglende afdækning. Som eksempler herpå er:

  • Frostskader på mørtelfuger
  • Udvaskning af bindemidler
  • Gipsmisfarvninger
  • Saltudfældninger

Overordnet kan afdækningen af selve byggeriet foretages efter to principper:

  • Totaloverdækning, der omkranser hele bygningen og opsættes inden byggeriets start.
  • Partielafdækninger, der foretages løbende under byggeprocessen.

Beskrivelserne i underpunkter omhandler afdækningsmetoder, såvel som metoder til afvanding, hvor der ellers ville være ledt vand til murværket.

Klik her for at læse eller downloade en kort vejledning med hovedprincipperne for afdækning.

 

Webinar om afdækning

Se optaget webinar: På dette webinar får du en gennemgang af de forskellige typer af afdækning, og det bliver forklaret, hvornår afdækningstyperne skal anvendes.

Der vil også blive talt afdækning set fra et rådgiverspektiv, da afdækning ikke kun er noget, de udførende bør tænke på.

Bemærk venligst, at de viste skadeseksempler i webinaret (billeder) udelukkende tjener til illustration af mulige skader ved manglende afdækning.
Webinaret forholder sig ikke til en egentlig skadesanalyse.

Sidst opdateret: 2021-05-05

Sitemap