BurgerClose

Stående fortanding

Teknologisk Institut har i forbindelse med forsøg foretaget i 2013 for Dansk Byggeri konstateret, at trådbindere i stående fortandinger kan udelades.

Prøvningsrapporten, som ligger til grund for dette er tilgængeligt HER.

Dette resulterede i at kravene til trådbindere i stående fortanding blev ændret i DS/INF 167:2010 Anneks A, afsnit A.4 Forbandt, hvor teksten under pkt. (3) og (4) for hhv. Lempet kontrol og Normal kontrol var:

"For bygninger med højde indtil 8,5m tillades stående fortanding dog uden nærmere eftervisning, når der anbringes en ø-4mm-trådbinder i hvert tredje skifte i fortandingsfugen"

Denne tekst blev således i den senere udgivelse af DS/INF 167:2015 Anneks A, afsnit A.4 Forbandt ændret til:

"For bygninger med højde indtil 8,5m tillades stående fortanding dog uden nærmere eftervisning, såfremt dette udføres med fremspringende mursten (dvs. sædvanlig stående fortanding og ikke hulfortanding). Fugerne skal komprimeres omhyggeligt over hele tværsnittet".

 

 

Sitemap