BurgerClose

Fugtskader

Før der tages stilling til udbedring, vil det være nødvendigt at kende årsagen til fugtskadernes opståen.

Normalt kan der ikke regnes med, at en 1/2-stens mur er tæt over for slagregn. Derfor er det nødvendigt at sikre, at der ikke kan trænge vand fra formur til bagmur, og at indtrængt vand bliver ledt ud igen.

Er der grove utætheder i murværkets fuger, bør disse udbedres partielt eller ved omfugning af alt murværket.

Før omfugningen udkradses fugerne i fuld bredde til mindst 15 mm dybde fra den færdige fugeoverflade. Endvidere udfyldes eventuelle dybere huller i fugerne, således at der overalt er en fast bund at komprimere mørtlen mod. Det må dog ikke påregnes, at der ved en omfugning kan opnås fuldstændig tæthed af murværket. Derfor vil det ofte være nødvendigt at indlægge fugtisolerende paplag, hvor disse mangler, eller at udbedre evt. skadede paplag.

Fugtskader optræder hovedsagelig indvendigt og kan skyldes

  • at det fugtisolerende paplag ikke er korrekt indlagt, beskadiget eller helt mangler (se byg-erfa (21) 11 01 23)
  • at vand bliver ledt fra formur til bagmur via spildmørtel i fast forbindelse mellem for- og bagmur eller via murbindere med bagfald,
  • at der i massive mure er grove huller i mørtelfugerne,
  • at rumluftens vanddamp kondenserer på ydervæggene. Dette forekommer hyppigst i ældre boliger med massivt murværk, hvor varmeisoleringsevnen er lav. I sådant murværk bliver varmeisoleringsevnen ofte væsentligt nedsat på grund af et stort vandindhold i murværket.

(Vejledning i vedligeholdelse af murværk og tegltage, juli 1991, Side 7)

Sitemap