BurgerClose

’Tegl 26, Tegl og akustik’ giver et billede af teglmurværkets lydabsorberende egenskaber. Værdierne er fundet dels gennem laboratorieforsøg og dels vha. beregningsmodeller af murværk udført med forskellige hulsten og akustiksten.

Bemærk, at hulsten og akustiksten ikke umiddelbart kan anvendes til lydregulering, når de indgår i bagmuren, da utætheden i klimaskærmen i givet fald ville overstige de i BR18, kap. 11, §263 anførte værdier.

Sitemap