BurgerClose

Minutsugning - øvelse mm

Undervisningsmaterialer om minutsugning består i en øvelsesbeskrivelse, skema til resultater og en video.

Materialet henvender sig til 2. hovedforløb, mureruddannelsen på erhvervsskolerne.

Formålet med øvelsen er at introducere eleverne til minutsug som materialeegenskab ved mursten, så de får en erkendelse af betydningen for valg af mørtel og for opmuringsprocessen. Eleverne lærer ved selve øvelsen at måle minutsug på forskellige mursten. Denne øvelse kan med fordel kombineres med:

  • Søge på nettet efter producenternes oplysninger om minutsug, samt evt. ringe og spørge om aktuelle værdier
  • Vælge mørtel til en opgave med en given mursten, finde mulige alternativer
  • Opgave med opmuring med forskellige kombinationer af mørtel og sten med højt/lavt minutsug, diskutere hvad det betyder for opmuring

Øvelsesbeskrivelse med introduktion til fagskolelæreren, forslag til supplerende øvelser mv. findes her.

Skema til registrering af måling og beregning af minutsug findes her.

Video om minutsug findes her.

Sitemap