BurgerClose

Saltpåvirkning. MX4

Saltpåvirkning af murværk fremkommer nær kyster med saltvand, og ved f.eks. spredning af tøsalt.

Tabellen neden for angiver kritiske parametre for vurdering af, hvorvidt murværket skal henregnes til eksponeringsklasse MX4.
Saltpåvirkning fra havet kan aflæses ved hjælp af figuren nedenfor. Murværk i den rødskraverede zone skal altid regnes for at være i eksponeringsklasse MX4.
For murværk tæt på andre kyster, skal der foretages en vurdering. Der
kan være tale om MX4 i ca. 1 km afstand fra kyster. En indikation af de lokale forhold kan evt. opnås ved at vurdere saltpåvirkning på eksisterende bygninger i området.

Bemærk at for saltpåvirkning er det ikke muligt at reducere eksponeringsklassen ved etablering af udhæng.

Er der risiko for, at murværket udsættes for salt fra kraftig tøsaltning, skal det ligeledes henregnes til MX4.

Saltpåvirkning. MX4.

Parameter

Mest kritisk                                                                                                mindst kritisk

Salt

Tøsaltning, vestvendte kyster                      andre kyster                               indland

Saltpåvirkning. MX4.

Figuren angiver saltpåvirkning fra luften. I det rødskraverede område skal murværk regnes i eksponeringsklasse MX4. Kilde: BYG-ERFA (21) 19 09 03.

Sitemap