BurgerClose

Farvejustering af tegl

Ved produktion af teglsten kan der opstå utilsigtede farveforskelle. Årsagen kan være forskelle i lerblandingens kemiske og mineralogiske sammensætning eller variationer i murstensproduktionen.

Det er muligt at foretage farvejustering med forskellige teknikker. Teknologisk Institut, Byggeri, har for Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 undersøgt holdbarheden af sådanne farvejusteringer på murværk. I undersøgelsen er holdbarhed, egnethed og eventuelle risici vurderet. Effekten er dokumenteret ved farvemåling og foto.

Undersøgelsen viser, at det er muligt at foretage farvejustering af gult, rødt og roséfarvet facadetegl.

Rapporten, i form af et billedkatalog, kan downloades som pdf-fil ved at klikke her (rapporten fylder 5,7 MB).

Sitemap