BurgerClose

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Kommunen kan udpege en bygning som bevaringsværdig, hvis den har nogle særlige arkitektoniske eller byggetekniske kvaliteter, som anses for bevaringsværdige, og som har en lokal eller regional betydning.

Når en bygning har status som bevaringsværdig, gælder det kun husets ydre såsom facade, sokkel eller fundament, vinduer, døre, tag, kviste og skorstene. Der kan gælde særlige regler for, hvad der må udføres af ændringer på de ydre dele af bygningen. Det er kommunen, som fastsætter disse regler. Kommunerne administrerer og har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger.

Er en bygning derimod bygningsfredet, er det hele bygningen – ude som inde, der er fredet. I det tilfælde skal alle ændringer godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

I Slots- og Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB) kan man søge på alle adresser i Danmark og se, om der er registreret en fredet eller bevaringsværdig bygning (2019).

En bygning er først bevaringsværdig rent juridisk, når den er udpeget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en (bevarende) lokalplan. Der kan også være tinglyst særlige deklarationer eller servitutter på ejendommen.

Er bygningen indskrevet i en lokalplan eller byplanvedtægt vil det som regel betyde, at der er lagt større restriktioner på bygningen. Det er derfor vigtigt at undersøge, om der gælder særlige forhold for bygningen. Hvis der er tale om udvendige arbejder på et bevaringsværdigt hus, kan kommunen stille krav til materialer - fx røde teglsten på taget - og facaden – fx at den skal have en bestemt farve. Man kan normalt på kommunes hjemmeside læse om, hvilke retningslinjer der er for bevaringsværdige huse i kommunen.

Hvis der er behov for ændringer, der ikke helt overholder kommunens krav, kan man søge dispensation. Man skal ansøge kommunen om lov til at foretage udvendige ændringer på huset, og kommunen kan kræve at besigtige arbejdet.

Rent arkitektonisk vil det fx betyde, at man typisk ikke vil få lov til at overpudse facadens blanke murværk.

Det er derfor altid en god ide at tage direkte kontakt til kommunens tekniske afdeling og forhøre sig om, hvilke restriktioner der ligger på ejendommen og om der er udarbejdet – eller planlægges udarbejdet - en bevarende lokalplan, hvor huset indgår i.

Sitemap