BurgerClose

Hvor kommer radon fra?

Radon er en radioaktiv luftart i jorden, der udløser radioaktiv stråling, som er sundhedsskadelig.Radon kan trænge ind i en bygning gennem revner og sprækker mod jord, fordi der ofte er lavere lufttryk inde i bygningen end under bygningen. Der er derfor altid mere radon i indeluften end i udeluften.
Radonproblemet er især knyttet til rum med gulve direkte mod jord, det vil sige i kældre eller i stueetagen i huse med terrændæk. Det væsentligste bidrag til radon i boligen kommer fra jorden under huset. Radonindholdet i jorden varierer fra sted til sted. Der kan således være forskel i radonbelastningen på to ens nabohuse.

I bygninger hvor der konstateres utilstrækkelig tæthed i gulvkonstruktionen, vil det normalt kræve store indgreb at tætne effektivt. Det er især vanskeligt ved huse med terrændæk – og her er radonproblemet normalt størst. Det er noget lettere at tætne huse med kælder eller tilgængelig krybekælder.

Radon i indendørsluften kan kun påvises ved måling. Det er både enkelt og billigt at måle radon med f.eks. dosimetre. Radonkoncentrationen i en bolig kan variere meget inden for det enkelte døgn og med årstiden. Derfor bør måling af radon ske over mindst 2 måneder i fyringssæsonen, specielt hvis en måling skal danne udgangspunkt for en vurdering af behovet for forbedring af boligen.

Målingerne udføres og analyseres af specialfirmaer.

Hvor kommer radon fra?
Sitemap