BurgerClose

Krydsbormetoden (X-bor)

Fastsættelse af stykreparametre ved Krydsborsmetoden (X-bor)

Styrkeparametrene for et eksisterende murværk kan bestemmes ved krydsborsmetoden (X-bor).

Krydsbor er en in-situ forsøgsmetode, hvor mørtlens styrke bestemmes ved at banke et X-bor ind i mørtelfugen, hvorefter den vrides. Vridningsmodstanden omregnes til en trykstyrke. Derudover udtages der mursten til trykprøvning, således murstenens trykstyrke bestemmes.

Ny forskning på Teknologisk Institut viser at murværk opmuret i ren kalkmørtel er markant stivere end tidligere antaget. Såfremt 150-døgnsstyrken er opnået, kan stivhedsparameteren KE fastsættes efter følgende udtryk for murværk med rene kalkmørtler:

Krydsbormetoden (X-bor)
Krydsbormetoden (X-bor)

Udtrykket for stivhedsparameteren KE, er indarbejdet i den kommende norm DS 11990 ”Bæreevnevurdering af eksisterende konstruktioner”.

Baggrunden for udtrykket findes findes i følgende rapporter til download via disse link:

Se desuden tidligere projekt vedrørende stivhed af murværk opmuret med rent kalkmørtel:

Oprettet: 2022-09-06

Sitemap