BurgerClose

Eksempler

Beregningseksempler på efterspændt system med hhv. murværk og vægelement som bagmur kan downloades som pdf-filer.

Bemærk at beregningseksemplerne er udført efter den danske murværksnorm DS 414:2005, som nu er erstattet af Eurocode DS/EN 1996-1-1:2006.

Sitemap