BurgerClose

Målafsætning

Målafsætning skal altid udføres fortløbende og mindst for hver etage såvel vandret som lodret, så fejlophobning undgås både for den enkelte etage og for den samlede bygning.

Rigtig afsætning af mål har blandt meget andet betydning for byggematerialernes anvendelse og størrelsen af evt. spild. Ved projektering tages der ved fremstilling af arbejdstegninger normalt hensyn til en optimal anvendelse af byggematerialerne.

Følgende tabeller kan anvendes ved afsætning af såvel vandrette som lodrette murmål til murværk med byggesten (mursten) med deklareret mål på 228´108´54 mm (’Dansk normalformat’) og byggesten med deklarerede mål på 228´108´38 mm (’Flensborgsten’).

Når målangivelser skal overføres fra tegning til byggeplads, kan tabellerne anvendes ved udlægning af 1. skifte, idet de fremhævede vandrette mål altid ’går op’ med hele kopper, så det bliver muligt at bedømme, hvordan eksempelvis hjørne- eller falsafslutninger mv vil falde ud.

Online program til omsætning af en givet længde til nærmeste pillemål eller muråbning kan findes på www.mur-tag.dk.

I tabellen ses, hvor mange kopper, der medgår til en murpille eller -åbning.

Målafsætning

Eksempel (”alm. sten”):

 1. Nærmeste murmål til 8,19 cm?
  Ud for 8 m er nærmeste cm-antal 16.
  Resultat: 8,16 + 3 cm rest.
 2. Nærmeste murmål til 128,51 m?
  Tværsum af 128 = 11 = 2.
  Ud for 2 m er nærmeste cm-antal 52.
  Resultat: 128,52 m + 0 cm rest.

Lodrette mål
Mursten:
3 skifter = 20 cm 15 skifter = 1,00 m 42 skifter = 2,80 m

Flensborgsten:
4 skifter = 20 cm 20 skifter = 1,00 m 56 skifter = 2,80 m

Eksempel:
Hvor mange skifter er der i alm. murværk med en højde på 4,60 m?
4 m = 60 skifter 0,60 m = 9 skifter 4,60 m = 69 skifter

Målafsætning
Sitemap