BurgerClose

Overfladebehandling

Overfladebehandling på eksisterende, udvendigt murværk (ved renovering)
Generelt stilles der særlige kvalitetskrav til murværk, der skal overfladebehandles, og ved eksisterende murværk er det ikke sikkert, at dette kvalitetskrav er opfyldt.

Det særlige kvalitetskrav vil som regel bevirke, at der generelt må stilles større krav til murværkets frostfasthed og krav til, at saltindholdet i murværket ikke er skadevoldende.

De typer af overfladebehandlinger, der her skal beskrives, og som kan bevirke et forøget krav til murværkets kvalitet, kan alle rubriceres under følgende:

 • grovpudsning
 • tyndpudsning

Grovpudsning
Grovpudsning på et i forvejen påført udkastningslag må betegnes som en af de mest vedligeholdelsesfrie overfladebehandlinger, såfremt følgende betingelser for murværkets kvalitet er opfyldt:

 • murværket skal være fri for snavs og fedtstoffer fra bilos mm. Såfremt dette ikke er tilfældet, bør der før grovpudsningen foretages en afrensning - eksempelvis med en roterende stålbørste.
 • murstenene skal være absolut frostfaste.
 • murværket skal helst være opført af røde mursten, da der ved gule mursten kan være risiko for, at der kan forekomme udfældning af gips på synsfladen af murstenene og derved danne en skilleflade mellem puds og mursten.
  Herved nedsættes grovpudsets vedhæftning til underlaget væsentligt.
  Det bør forinden grovpudsningen foretages undersøges, om murværket indeholder skadelige mængder af vandopløselige salte.

Tyndpudsning
Tyndpudsning af eksisterende, udvendigt murværk i forbindelse med renovering er blevet uhyre almindeligt i de senere år. Det skal dog her gøres klart, at der ved en sådan behandling kræves en betydelig større grad af vedligeholdelse end ved ubehandlet murværk.

Den forøgede vedligeholdelse kan i særlig grad blive nødvendig, når murværket er beliggende i eksponeringsklasse MX3.2 til MX5 (tidligere betegnet aggressivt miljø), hvor det i mange tilfælde ikke vil være tilrådeligt at tyndpudsbehandle.

Årsagen til, at der må påregnes en større vedligeholdelse ved tyndpudset murværk, end ved blankt murværk er, at et tyndpudslag normalt ikke hindrer, at der under regnpåvirkning vil kunne fremkomme vandindtrængning i murværket, og at fordampningsmuligheden for dette vand er nedsat på grund af tyndpudslaget.

Dette skyldes, at der normalt er grovere porer i tyndpudslaget end i murstenene, og at vand ikke transporteres fra fine porer til grove, men omvendt, hvorved der i perioder kan forventes et forhøjet vandindhold umiddelbart bag tyndpudslaget, hvilket herved forøger risikoen for især frostskader.

På baggrund af ovennævnte må det derfor frarådes at udføre tyndpudsning på eksisterende, udvendigt murværk, såfremt følgende betingelser for murværkets kvalitet ikke er opfyldt:

 • murværket skal på synsfladen være fri for snavs og fedtstoffer fra bilos m.m. eller afrenses som beskrevet under Grovpudsning.
 • murværkets mursten skal være absolut frostfaste.
 • murværket skal være opført af hånd- eller blødstrøgne mursten, der for at undgå de samme skader som omtalt under Grovpudsning, helst skal være røde.
 • der må ikke forekomme skadelige salte i murværket.
 • murværkets fuger skal være fejlfrie. Der må ikke være huller, revner m.m. i fugeoverfladerne, og de skal være ført helt frem til murværkets synsflade.
Sitemap