BurgerClose

Energirenovering af murede facader

Energirenovering af murede facader

Teknologisk Institut har i samarbejde med partnere i to projekter udviklet koncepter til energirenovering af murede facader.

Koncepterne, som er udviklet til hhv. parcelhuse og etageejendomme, består i at nedrive ½ sten fra den murede facade, efterisolere og derpå opmure en ny slank muret facade. Forudsætningen for dette er at der anvendes såkaldte EPS-søjler til afstivning af den nye mur, som kun er 78 mm tyk og dermed har mindre bøjningsbæreevne end 108 mm mur. EPS søjlerne indbygges i hulmuren, og der anvendes et minimum af ekstra ressourcer ift. selve hulmurens materialer.

Konceptets fordele er:

  • Kuldebroer kan effektivt eliminineres - i modsætning til traditionel efterisolering af hulmur med indblæsning
  • Facaden er stadig muret - i modsætning til "puds-på-isolering" -løsninger
  • Ved at nedrive ½ sten fra den oprindelige facade, spares tykkelse - i modsætning til blot at opføre en ny skalmur uden på den gamle (som typisk kræve nyt fundament)
  • I nogle tilfælde kan man endda opmure den nye mure med (nogle af) de gamle sten. Den bliver da i ½ stens tykkelse.

Energirenovering af etageejendomme

Konceptet for etageejendomme bygger videre på det tekniske koncept til parcelhuse, så det kan anvendes til murede etageejendomme. Det er nogle helt andre statiske udfordringer, der er i forbindelse med udførelse på etageboliger, og der må således altid påregnes en statisk beregning af bygningen både før, under og efter renoveringen.

Etageejendomme fra perioden 1930-80 er dårligt isolerede sammenlignet med nye ejendomme og udgør således en energimæssig udfordring. Konceptet giver en mulighed for at energiforbedre de murede facader, så de bevares som teglfacader. I udviklingsprojektet blev der udført et demonstrationsprojekt for Rødovre Boligselskab på et fælleshus på Birkmosevej 32, Rødovre, som er omtalt i materialet.

Materiale som kan downloades:

Siden er oprettet: 2022-05-11

Sitemap