BurgerClose

Tagoplægning

Oplægning
Der skal være afstandslister (tykkelse: vinge/falstagsten mindst 25/34 mm) mellem spær og lægter.

På tagfladen skal afstanden overalt mellem undertaget og lægternes underside være mindst 25/34 mm.

Kravet tilgodeser følgende 3 funktioner:

  • Plantedele og lignende, der med vinden føres ind på undertaget, skal frit kunne føres til tagrenden.
  • Ventilation af hulrum mellem undertag og tegltagsten.
  • Montering af tagstensbinder.

Tagsten oplægges efter anvisningen i Tegl 36.

Stenene oplægges fra højre mod venstre.

Dækbredden og lægteafstanden opgives af producenten eller afstandene findes ved en prøveoplægning.

En god regel er indledningsvis at afsætte øverste og nederste række vha. mållægter.

Stenene rettes ind efter snor eller bræt. Overlægget i faldretningen bestemmes af lægteafstanden. Dækbredden bestemmes for vingetagsten af de skrå afskæringer, idet der ved disse skal være så lidt luft som muligt.

Ved oplægning af de store vingetagstenstyper kræves en omhyggelig overholdelse af dækbredde og lægteafstand, afstandene må gerne reduceres, men ikke øges.

Stenene skal falde sammen og ligge tæt sammen ved de skrå hjørneafskæringer. Under oplægningen kan det ske, at enkelte sten skal "nakkes", dvs. der hugges noget af den øverste skrå hjørneafskæring for at stenene kan være der.

For falstagsten gælder, at stenene skal passe sammen, således at ribberne falder ind i hinanden, som fer og not. Producentens vejledning skal følges.

Binding
Til fastgørelse af tegltagsten bør korrosionsfaste tagstensbindere anvendes.

Der må kun anvendes den type tagstensbindere, som er foreskrevet af tagstensleverandøren.

Tagstensbindere skal leveres sammen med tagstenene.

Binding af tagsten sker under oplægningen. Undtagelsesvis kan sten oplagt til understrygning bindes, når understrygningen er foretaget.

Mindst hver 3. sten skal bindes. De bundne sten skal være jævnt fordelt over tagfladen, diagonalbinding. Ved at binde stenene diagonalt, hvor diagonalen går nedefra højre mod venstre, opnår man at hver enkelt sten fastholdes i tagfladen.

Herudover skal alle sten bindes i nederste eller næstnederste "vandrette" række, ved tagrenden og i yderste række ved gavl og alle sten langs skotrender, omkring ovenlys og ved gennembrydninger i tagfladen.

På tage med særlig udsat beliggenhed og specielle konstruktioner bør erfaringsmæssigt flere sten bindes. For eksempel skal samtlige sten bindes på mansardtage, og ved vestkysten er reglen den, at mindst hver anden sten bindes.

Generelt skal man være opmærksom på, at tagsten og binder følges ad. Det vil sige, at producenten leverer både tagsten og binder, idet binderen er udformet og tilpasset til de enkelte tagstenstyper og lægtedimensionen. Ved større lægtedimensioner skal der anvendes specielle bindere.

 

Sitemap