BurgerClose

Bedømmelse af forbandtet

Forbandtet er korrekt udført, når den valgte kode er fulgt, og forbandtet er muret i lod og vage inden for en given toleranceramme.

Hvorvidt forbandet er udført inden for tolerancerammen, dvs inden for den tilladelige afvigelse fra lod, kontrolleres med lodstok/laser.

Lodstok/laser lægges til højre stenkant i en studsfuge. Herfra loddes til højre stenkant i en anden studsfuge – med samme/ens placering i forbandtkoden.

Den tilladelige afvigelse fra lod for højrestenkant i den studsfuge, der loddes til er +/- 10 mm. Afvigelse fra lod på +/- 10 mm er eksklusiv stenenes egen tolerance.

De steder – dvs. de højrestenkanter i studsfuger – som anvendes som udgangspunkt for kontrollen vælges under hensyntagen til murværkets og forbandtets karaktér; der skal dog loddes et antal steder på murværksfladen.

Bedømmelse af forbandtet

Figur: Bedømmelse af forbandt, tilladelig afvigelse fra lodlinje +/- 10 mm

Sitemap