BurgerClose

Murafslutninger

Alle opadvendte murflader i den færdige konstruktion skal være udformet således, at skadelig nedtrængning af vand i konstruktionen forhindres. Det sker ved indlæggelse af fugtspærre, og vandafvisning sikres ved konstruktiv beskyttelse som fremspring eller indmuring af løskanter eller lign. Konstruktionsdetaljer findes bl.a. på mur-tag.dk

Efterfølgende løsninger er kun gældende for fritstående mure. For murkroner ved tag etc., se Byg-erfa (27) 16 12 16 - Afdækning af formure - ved tilslutning til flade tage uden udhæng.

Sitemap