BurgerClose

Styrker i eksisterende murværk

Ved enhver renovering, som forårsager ændringer i den statiske virkemåde eller belastning på en eksisterende konstruktion, skal konstruktionen dokumenteres på ny. Det gælder uanset om bygningen blev taget i brug i forgårs eller for flere hundrede år siden.

Der kan være tale om:

  • Etablering af nye eller større åbninger for vinduer/døre i bærende vægge eller facade,
  • Montering af altaner på facaden
  • Ændret anvendelse, f.eks. udnyttelse af tagrum
  • Tilbygning af ny etage
  • Energirenovering af facade, med nedrivning af ½ sten fra facaden

Konstruktionen skal eftervises efter gældende normer. I SBI 271 står der følgende:

”Ved renovering, ombygning eller ny anvendelse af eksisterende konstruktioner dokumenteres ydeevner i henhold til de nugældende regler, da disse formodes at omfatte et større vidensgrundlag end tidligere regler.”

Endvidere henvises til den kommende norm DS 11990 ”Bæreevnevurdering af eksisterende konstruktioner”.

Sidst opdateret: 2022-09-06

Sitemap