BurgerClose

Murkonsoller

Murkonsoller anvendes i skalmurede konstruktioner, hvor formur eller elementer i formuren skal bæres af eller i bagmuren; dvs. hvor kræfter i formuren skal optages og føres ind i den bærende bagmur.

Murkonsoller, typisk med indbygget justeringsmulighed for udligning af råbygningstolerancer og bevæggelser i konstruktionen, anvendes eksempelvis ved bæring over vinduesåbninger, åbninger i hjørner, karnapper og porte; ved åbninger, hvor tegloverliggere og – bjælker indgår i konstruktionen eller ved etablering af ny skalmur oven på eksisterende fundament i forbindelse med renovering.

Murkonsoller leveres ofte som en del af en samlet leverance også omfattende bjælker, overliggere mv; opmærksomheden skal her henledes på, at murkonsollen IKKE er en del af et samlet produkt og derfor altid skal være forsynet med egen, separat CE-mærkning; se også afsnittet ”CE-mærkning af byggevarer”.

Husk De 10 bud:

  • Bud nr. 5: Miljø og materialer skal passe sammen

Her kan du læse om krav til tegloverliggere og bjælker i forskellige eksponeringsklasser

Holdbarhed - korrosion

Murkonsoller skal være korrosionsfaste i det miljø (den eksponeringsklasse), hvor de skal anvendes. Ikke-korrosionsfaste konsoller må kun anvendes i murværk, der kan henregnes under eksponeringsklasse MX1 (passivt miljø).

Til de ikke-korrosionsfaste konsoller hører konsoller af varmforzinket stål.

I tabellen nedenfor angives eksempler på korrosionsbeskyttelsessystemer for konsoller i forhold til eksponeringsklasse.
Den fuldstændige tabel findes i anneks C, EN 1996-2:2007. Ref. nr. i tabellen henviser desuden til den fuldstændige specifikation af materialer og belægningen, som findes i EN 845-1.

De danske erfaringer er, at konsoller af austenitisk rustfast stål 1.4301 efter EN 10088 opfylder kravet om korrosionsfasthed i eksponeringsklasse MX2 og MX3.

Forklaring til tabel:
U: Ubegrænset brug af materialet i den anførte eksponeringsklasse
R: Begrænset brug; generelt anbefales brugen ikke i eksponeringsklassen.
X: Materiale, der ikke anbefales til brug i denne eksponeringsklasse.

Murkonsoller

Materiale

Ref.nr. EN 845-1

MX1

MX2

MX3

MX4

MX5

Sort stål, varmgalvaniseret med en minimumstykkelse på 70 µm

9, 10

U

X

X

X

X

Austenitisk rustfast stål (molybdæn-chrom-nikkel-legering) iht. EN 10088

1

U

U

U

U

R

Austenitisk rustfast stål (chrom-nikkel-legering) iht. EN 10088

3

U

U

U

R

R

Dimensionering

For korrekt dimensionering og valg af konsoltype skal der bl.a. tages højde for afstand mellem konsoller, højden af det overliggende murværk, som skal bæres og størrelsen af hulrum i skalmurskonstruktionen. Hermed bestemmes konsollens belastningsklasse, længde mv. For korrekt dimensionering, montage osv. henvises til publikationen ”Det murede hus”, afsnit 18 (www.mur-tag.dk) samt produktkataloger og krav til murkonsoller som fastsat i standard DS/EN 845-1 og prøvningsstandard DS/EN 846-10.

Sitemap