BurgerClose

Teglskaller

Teglskaller monteres uden på isolering ved klæbning. Teglskallerne har typisk format som facaden på en mursten, med en tykkelse på 10-25 mm, således 228x108x(10-25) mm.

Der er to fremherskende løsninger med teglskaller

  • Teglskaller klæbes uden på en systemløsning ”puds på isolering”
  • Teglskaller klæbes på formstøbt skumisolering, hvor skiftegangen er styret af riller i underlaget

I begge tilfælde skal der fuges mellem skallerne efterfølgende. Dette gøres typisk med sprøjtepistol, men kan også udføres som traditionelt fugearbejde.

Teglskaller

Principskitse af monterede teglskaller på isolering. Teglskaller benyttes typisk i forbindelse med udvendig efterisolering af ældre, evt. massivt, murværk.

 

Teglskaller kan anvendes både i nybyggeri og til renovering. De anvendes dog typisk i forbindelse med udvendig efterisolering af muret byggeri, hvor man ønsker at byggeriet fortsat fremstår med en ”muret” facade.

Sitemap