BurgerClose

Radon og radonsikring

Grundstoffet Radon kan sive op fra undergrunden og forurene luftkvaliteten indendørs i bygninger. Det er derfor et krav (BR18, §332), at effektiv tætning mod opstigende jordluft etableres, så radonindholdet i indeluften ikke overstiger 100 Bq/m3. Se nærmere herom i SBi-anvisning 233 – Radonsikring af nye bygninger.

Et terrændæk i form af en betonplade kan udgøre tæthedsplanet mod opstigende jordluft, såfremt der foretages de nødvendige foranstaltninger for at undgå svindrevner. Gennemføringer i tæthedsplanet må ikke give anledning til indtrængning af jordluft. Ved ydervægsfundamenter indlægges en membran – som fugtspærre bredere end ydermuren – som føres ned under terrændækket, hvor denne klæbes mod anden membran eller fugtspærre med et overlæg på 150 mm.

Sitemap