BurgerClose

Dilatationsfuger, lodrette, placering

Her skal der altid være dilatationsfuger

Ved sammenbygning af murværk med beton eller andre konstruktionselementer med afvigende varme- og fugtbevægelser skal der etableres dilatationsfuger og glidelag langs henholdsvis lodrette og vandrette sammenbygningsflader

Der bør endvidere placeres vandrette dilatationsfuger i udvendigt murværk umiddelbart under udragende konstruktionsdele af andet materiale end murværk - eksempelvis beton.

Såfremt dele af murværket er båret af konsoller påmonteret bagmuren og andre dele understøttet på fundamentet, bør der etableres en dilatationsfuge imellem de 2 typer murværk.


Eksempler på placering af lodrette dilatationsfuger
Placering af de enkelte dilatationsfuger bør foregå under hensyntagen til murværkets geometri, hvilket vil sige, at der ved ensartede facadeudformninger mht. vinduer m.m bør være lige stor afstand mellem fugerne, hvorimod der, såfremt facadeudformningen er uensartet mht. vinduer m.m. bør tages udgangspunkt i facadernes bevægelsespunkter og spring i murværkstværsnit. Bevægelsesnulpunkter vil ofte være placeret i facadedeles tyngdepunktslinier.

Ved hjørner vil de to formure trykke hinanden udad ved udadgående hjørner og indad ved indadgående hjørner, når de forlænges om sommeren. Herved sker der en tvangsflytning af det lodrette hjørne svarende til tværvæggens relative fugt- og temperaturbevægelse, som skal optages mellem hjørnet og den første binderkolonne. Formuren risikerer derved at knække under dannelse af en lodret revne i hjørnet, såfremt binderne ikke placeres i passende afstand fra hjørnet(se tegning).

 

Dilatationsfuger, lodrette, placering

Hvis bagmuren er af beton øges denne påvirkning af formuren, idet svindet i betonen bliver overført til formuren via murbinderne.
Dette problem undgås ved at holde binderne i en afstand på ca. 1 m fra bagmurens yderste hjørne (markeret med en rød prik på figuren). Såfremt hjørnet består af korte hosliggende vægfelter kan afstanden reduceres.

 

På efterfølgende detailtegninger er vist steder, hvor det kan være relevant at placere dilatationsfuger.

Dilatationsfuger, lodrette, placering
Eksempel på placering af dilatationsfuge i udvendigt hjørne.
Dilatationsfuger, lodrette, placering
Dilatationsfuge ved udvendigt lejlighedsskel.
Sitemap