BurgerClose

Tegloverliggere

En tegloverligger er et præfabrikeret, armeret konstruktionselement.
Teglbjælker anvendes ved lukning over muråbninger i såvel ydervægge som i indvendige skillevægge. En teglbjælke kan leveres som’færdig’ komponent eller opbygges på pladsen. En teglbjælke kan altså feks. være

  • præfabrikeret bjælke bestående af op til flere skifter incl. armering udstøbt på fabrik
  • præfabrikerede standerskifter/stik/buer incl. armering udstøbt på fabrik
  • præfabrikerede overliggere udstøbt på fabrik, som ved påmuring af et antal skifter på byggepladsen, bliver til bærende bjælke, eller som
  • armeringssystem indmuret i liggefuger, som med evt. påmuring af et antal skifter udgør en bærende bjælke.

Bestilling - levering
Tegloverliggere fås i mange forskellige typer, og teglværkerne kan levere overliggere af de stentyper, som de producerer.
Overliggere fremstilles i længder delelige med murstensmoduler på 60 mm.
Overliggere af halve sten (kopper) leveres efter bestilling, tilsvarende gælder for overliggere af hele og halve sten (munkeforbandt).

Dansk Murstenskontrol (DMUK) har en deklarationsordning for præfabrikerede tegloverliggere og – bjælker. Virksomheder, som er medlemmer af ordningen, har ret til at anvende særlige mærkebrikker til produkter, som er underlagt kontrol fra DMUK. Hver mærkebrik er mærket med DMUKs bomærke og producentens unikke mærke.
”Miljøbrik” i farverne blå, grøn eller rød angiver hvilken eksponeringsklassen produktet kan anvendes i. ”brandmodstandsbrik” angiver med farverne hvid/grå, lilla, sort eller gul, hvilken brandmodstandsklasse, produktet opfylder.
Alle produkter skal desuden være mærket med en unik kode, som identificerer produkttypen og relaterer produktet til CE-deklarationen og den tilsigtede anvendelse.

 

Tegloverliggere

Rund mærkebrik

- anbringes på
overligger / bjælke i

Farve:

Prægning ud over
Dansk Murstenskontrols
bomærke

”Miljøbrik”

Eksponeringsklasse:

MX3.2 og MX4 
MX2-3.1 
MX1 

Blå
Grøn
Rød

F2
F1
F0
 

”Brandmodstandsbrik”

Brandmodstandsklasse:

R0
R30
R60
R120
 

Hvid/grå
Lilla
Sort
Gul
 

R0
R30
R60
R120
 

Husk De 10 bud:

  • Bud nr. 5: Miljø og materialer skal passe sammen

Her kan du læse om krav til tegloverliggere og bjælker i forskellige eksponeringsklasser

Holdbarhed - korrosion

For at minimere risikoen for korrosionsskader skal tegloverliggere, der anvendes til facader, være armeret med rustfast stål. Overliggere til bagmure og skillevægge armeres normalt med ”sort” tentorstål eller kamstål. I indvendigt murværk udsat for direkte vandpåvirkning eller opført om rum med vedvarende høj relativ luftfugtighed, skal der anvendes tegloverliggere med rustfast stål. Rustfast ståls kvalitet skal opfylde kravene i EN 10088.

Dimensionering

Teglbjælkers bæreevne skal fastlægges ved beregning eksempelvis ved hjælp af online beregningsprogrammet ’Murværksprojektering’. Alternativt kan bæreevnen for f.eks. kompositbjælker bestemmes ved aflæsning i nedenstående diagram, som angiver regningsmæssig bæreevne i kN/m for standardoverliggere med jævnt fordelt last, beregnet ved hjælp af beregningsprogrammet Murværksprojektering, EC6 design.com.
Diagrammet gælder for ½-stens tegloverliggere og for 200 mm tegloverliggere med påmurede skifter med bredde på 108 mm, fremstillet efter bestemmelserne for Dansk Murstenskontrol.

For bredstens tegloverliggere og 1-stens tegloverliggere kan bæreevnen findes ved multiplikation af diagrammets værdier med henholdsvis 1,5 og 2,0. Dette forudsætter dog, at de påmurede skifter har samme bredde som tegloverliggeren.

Brandklassen er R0.

 

Dimensionering

Eksempel: En teglbjælke på 8 skifter inkl. tegloverligger med lysningsvidde på 2m kan bære 6 kN/m (ca. 600 kg/m), inkl. sin egenvægt

Sitemap