BurgerBurgerCloseClose

Receptmørtel

Definition
Mørtel, der er fremstillet i et forud fastlagt blandingsforhold, og hvis egenskaber antages ud fra et givet forhold mellem bestanddelene.

Fremstilling
Receptmørtel kan fremstilles som fabriksfremstillet mørtel eller som byggepladsfremstillet mørtel.
Fabriksfremstillet mørtel skal fremstilles og deklareres iht. EN 998-2.

Hvis der for fabriksfremstillet mørtel skal anvendes specielle blandeprocedurer eller blandetider på byggepladsen, skal disse specificeres.

Ved fremstilling af receptmørtel på byggeplads skal det dokumenteres, at den fremstillingsmetode, der anvendes, er egnet til at frembringe korrekt blandingsforhold i hele byggeperioden.

For såvel fabriksfremstillet mørtel som for byggepladsfremstillet mørtel gælder, at blandingsforholdet mellem bindemiddel eller bindemidler og tilslagsmateriale skal være angivet.

Blandingsforholdet skal angives som forholdet mellem tørmasserne og således, at bindemidlets forholdstal - eller summen af bindemidlernes forholdstal - altid er 100.

Mørtelmaterialerne skal udmåles og blandes således, at den færdige mørtel er korrekt sammensat i henhold til det specificerede blandingsforhold. Fremstilling på byggeplads skal være i overensstemmelse med EN 1996-2.

Der må ikke anvendes tilsætningsstoffer.

Mørtels egenskaber beskrives nærmere under disse link:

Frisk mørtels egenskaber

Hærdnet mørtels egenskaber.

Sitemap