BurgerClose

KC-mørtler

Receptmørtler kan iht. EN 998-2 principielt sammensættes af alle typer uorganiske bindemidler, tilslag og tilsætning, når blot blandingsforholdet er oplyst.

For kalkcementmørtler – KC-mørtler – som er sammensat af kalk, cement og tilslag i nogle bestemte blandingsforhold, findes relationen mellem blandingsforhold og trykstyrke i DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014.

Et detaljeret notat om deklaration og dokumentation af styrkeværdier for receptmørtler og funktionsmørtler kan findes her

Kalkcementmørtel har både kalk og cement som bindemiddel, og under hærdningen foregår to forskellige hærdningsprocesser samtidigt. Cementen vil hærdne, selv om vandindholdet i mørtlen er for stort til kalkens karbonatisering, og er vandindholdet for lavt, kan det gavne cementens hærdning, da der frigøres vand ved kalkens karbonatisering. Det skal dog understreges, at kalk kun opnår en mærkbar hærdning, når vandindholdet er mellem 0,5 og 7 vægt% og der er tilgang af kuldioxid

Blanding ud fra våd kalkmørtel

Når der på byggepladsen skal fremstilles en kalkcementmørtel, kan denne fremstilles ud fra hydratkalk, cement og sand; men det normale er, at der fra et mørtelværk leveres en våd kalkmørtel med et sådant kalkindhold, at den foreskrevne kalkcementmørtel kan fremstilles på byggepladsen alene ved tilsætning af cement.

En sådan kalkmørtel kaldes en kalktilpasset mørtel.

Sidst opdateret: 2020-09-21

Sitemap