BurgerClose

Om Murerhåndbogen 2021

Murerhåndbogen er en opslagsbog om gældende lovgivning og god praksis i det murede byggeri

Her kan du downloade Murerhåndbogen 2021 som pdf.

Murerhåndbogen 2021 er udarbejdet med afsæt i gældende bygningsreglement BR 18, Eurocodes 6-systemet med tilhørende dansk nationalt anneks og Dansk Standards anvisninger.

– Og så er Murerhåndbogen også udarbejdet med afsæt i dén tekniske fælleseje, som faget står bag og løbende formidler gennem publikationer om god praksis og veludført murerarbejde.

Bygningsreglementet, BR 18, indeholder de juridisk bindende krav, der stilles til byggeriet i Danmark og er udstedt med hjemmel i Byggeloven – det overordnede regelsæt for byggeri, hvormed det bl.a. sikres, at bygninger opføres og indrettes, så de er brandsikre og sikre og sunde at opholde sig i.

Siden 1. januar 2009 har Eurocodes ifølge Bygningsreglementet været det eneste lovlige projekteringsgrundlag i Danmark, og alle byggemyndigheder, byggevareproducenter og bygherrer skal derfor benytte dette fælles grundlag. Eurocodes-systemet er europæiske fælles normer for dimensionering og opførsel af bygningsværker omfattende alle gængse konstruktioner og materialer, og sammen med de enkelte dele af Eurocodes-systemet skal man, når man projekterer og bygger i Danmark, benytte de tilhørende danske nationale annekser (NA).

For det murede byggeri har Dansk Standard i samarbejde med relevante danske standardiseringsudvalg udarbejdet DS-Information DS/INF 167,‘Supplerende vejledning for murværk i forbindelse med brug af eurocode 6’; et værktøj som bygger yderligere bro mellem europæisk og dansk.

I Murerhåndbogen anvises, hvordan denne omfattende lovgivning omsættes til praksis, og håndbogen henvender sig derfor til både projekterende og udførende. Ønsker man at sætte sig yderligere ind i lovgivningen, teknisk fælleseje og god praksis, henvises til www.mur-tag.dk

I Murerhåndbogen 2021 er nogle afsnit dateret. Denne dato betegner den seneste revision på mur-tag.dk af det enkelte afsnit. Dateringen blev påbegyndt i 2020, og derfor er det kun de senest reviderede afsnit, som har anført en dato.

De 10 Bud

”De 10 bud” er en kampagne, lanceret af Danske Tegl.

De 10 Bud er en huskeliste over de ti vigtigste ting, der skal tages med i processen når der opføres muret byggeri – for at undgå omkostningskrævende fejl.

Arkitekter, bygherrer, ingeniører og murere kan bruge listen til at hjælpe hinanden med at undgå fejl og mangler.

Kampagnen De 10 bud er blevet til i et tæt samarbejde mellem Dansk Byggeri – Murersektionen, Københavns Murerlaug og Danske Tegl. Mere information og kampagnemateriale, videoer m.m. kan findes på www.de10bud.dk

Murerhåndbogen dækker alle aspekter af det murede byggeri, og korrekt projektering, valg af materialer og udførelse omhandler selvfølgelig mange emner ud over de 10 bud.

I Murerhåndbogen 2021 er De 10 bud markeret i relevante afsnit.

En oversigt over afsnit i MHB, relevante for De 10 bud, findes i nedenstående tabel:

Murerhåndbogen 2021

De 10 Bud

Findes bl.a. i disse afsnit af MHB 2021

1.    Projektet skal være tydeligt

Projektering, Konstruktive forhold

Udførelse, Fuger i murværk, Mørtelvalg

2.    Gør murværket til en del af bygværket

Projektering, Eksponeringsklasser

3.    Planlæg arbejdet

Udførelse, Opmuring

4.    Tal med bygherren – afstem forventninger

Udførelse, Øvrige udfaldskrav

5.    Miljø og materialer skal passe sammen

Materialer, Murkomponenter, Murbindere

6.    Sten og mørtel skal passe sammen

Udførelse, Fuger i murværk, Mørtelvalg ud fra minutsug

7.    Dæk murværket af

Udførelse, Afdækning

Udførelse, Partiel afdækning

8.    Fyld fugerne

Udførelse, Fuger i murvæk

9.    Mur rent – og minimer brugen af syre

Opmuring, Afrensning af murværk

10. Styr fugten – husk fugtspærren

Udførelse, Opmuring, Fugtspærre

Sitemap