BurgerClose

Forvanding inden tyndpudsning

For at opnå et tilfredsstillende resultat ved tyndpudsning er det nødvendigt at foretage en forvanding af underlaget i et vist omfang.

Metode
Der bør anvendes en pumpe med en vandforstøver, hvor vandmængden ikke tilføres hurtigere, end murværket kan opsuge den. Der bør ikke anvendes vandslange, så gulvene sejler i vand.

En anden mulighed er at anvende en primer/imprægnering, der nedsætter, men ikke fjerner murværkets sugeevne. Denne påføres, inden der tyndpudses.

Vær opmærksom på, at tyndpudsning nedsætter fordampningspotentialet fra murværket, så indesluttet fugt får sværere ved at fordampe, og udtørringstiden forlænges.

Sitemap