BurgerClose

Vandpåvirkning

Udvendigt murværk, som ikke er påvirket af salte (MX4) eller andre kemiske stoffer (MX5), men som er udsat for frost, må henregnes til eksponeringsklasse MX3.1 eller MX3.2.

Forskellen på MX3.1 og MX3.2 er graden af vandpåvirkning, hvor MX3.2 er eksponeret for kraftig vandpåvirkning. Det afhænger af såvel terræntypen (dvs. vindpåvirkningen), orientering mod verdenshjørner, samt bygningens udformning.

Den kraftigste vandpåvirkning fås ved beliggenhed nær åbent hav eller sø, ved landbrugsarealer og lignende, samt ved orientering mod vest og syd.

Mindre vandpåvirkning fås ved beliggenhed i parceshuskvarter eller by, samt ved orientering mod øst og nord.

Betydning af bygningens udformning kan aflæses af nedenstående figur.

En mere detaljeret tolkning af bygningsnudformningen kan ses i BYG-ERFA bladet (21) 19 09 03, Eksponeringsklasser - bestemmelse i projekteringsfasen.

Fastlæggelse af eksponeringsklassen for den enkelte bygningsdel og bygninger skal dog altid bero på en konkret vurdering af de aktuelle forhold.

Vandpåvirkning

Konstruktiv beskyttelse, projekteret og udført på basis af viden om graden af eksponering og på basis af de her illustrerede typiske mulige påvirkninger – kan være af afgørende betydning for konstruktionernes levetid, og for graden af eventuel nødvendig vedligeholdelse.

Figuren viser forslag til valg af eksponeringsklasser for murværk ud fra fugtbelastningen. Kilde: BYG-ERFA (21) 19 09 03

Sidst opdateret: 2021-03-04

Sitemap