Vinterforanstaltninger

Ved muring i vinterperioder skal der træffes de nødvendige foranstaltninger til at undgå fugt- og frostskader på materialer.