BurgerClose

Byggesten. Mursten og blokke

Byggesten er en fællesbetegnelse for mursten og blokke. Den eneste forskel er formatet (størrelsen).

Mursten er i DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014 defineret som byggesten, hvis basishøjde er mindre end 185 mm (Eurocode 6-systemet skelner ikke mellem mursten og blokke).

Blokke er selvfølgelig byggesten med en basishøjde på 185 mm eller mere. Typisk anvendes blokke til bagmur eller massiv mur med en overfladebehandling, mens mursten kan anvendes både i facader og bagmur.

Nye byggesten (mursten og blokke) skal være CE-mærkede. Genbrugsbyggesten kan være CE-mærkede. Såfremt en byggesten ikke er CE-mærket, skal den nødvendige dokumentation for egenskaberne foreligge på anden vis.

Byggesten kan fremstilles af forskellige materialer, som tegl, kalksandsten, letklinkerbeton, moler, porebeton, natursten mm. Læs mere om materialer og deres betydning for egenskaber og anvendelse i afsnittet Materialer (byggesten).

Byggesten kan enten være massive sten eller hulsten. En hulsten er en byggesten, hvor hullerne er vinkelret på liggefladen. Hvis en hulsten har mindre end 25% hulareal, regnes den som en massiv sten.

Hulsten kan være fyldt med et isoleringsmateriale.

Sitemap