BurgerClose

Murerværktøj

Murerske

Murerske

Anvendes til almindelig opmuring. Det vil sige transport af mørtel fra balje til murværk

Pudseske

Pudseske

Anvendes i forbindelse med pudsning, fx til udkast og til at lægge mørtel på trækbrædt. En murerske kan anvendes, men der kan være mere mørtel på en pudseske

Spandeske

Spandeske

Anvendes ved mindre reparationsarbejder, hvor mørtlen er i spand og ikke i den større balje.

Limske

Limske

Anvendes i forbindelse med oplimning af porebeton (gasbeton)

Stentang

Stentang

Anvendes til transport og bæring af sten i forbindelse med mindre repartionsarbejder.

Fugeske

Fugeske

Anvendes til fugning af murværk efter udkradsning og til udmuring ved stående fortanding eller til reparationsarbejde, hvor enkelte mursten skal indmures blandt andre eksisterende.

Rørfugeske

Rørfugeske

Anvendes til udformning af afrundede fuger også kaldet hulkelet fuger.

Fugepressejern

Fugepressejern

Anvendes til komprimering af fugen efter opmuring og eventuelt fugning.

Fugekradser

Fugekradser

Anvendes til udkradsning af fuger. Alternativt kan anvendes en lægte eller lignende med et søm i enden med en fri længde svarende til udkradsningdybden.

Understrygningsske - "Lange Maren"

Understrygningsske - "Lange Maren"

Anvendes til understrygning af tagsten generelt.

Understrygningsske - forkrøbbet

Understrygningsske - forkrøbbet

Anvendes til understrygning af tagsten specielt bag lægter og spær.

Skelske

Skelske

Anvendes til understrygning af tagsten specielt mellem tagstensrækker. Anvendes tillige ved overstrygning af tagsten samt forskellingsarbejde.

Tandspartel

Tandspartel

Anvendes til opsætning af fliser i forbindelse med påsmøring af fliseklæb før montering af fliser.

Gummispartel

Gummispartel

Anvendes efter opsætning af fliser til påsmøring af eventuelt farvet fugemasse mellem fliser.

Kuglefugepresser

Kuglefugepresser

Anvendes til komprimering af fugen efter opmuring og eventuelt fugning.

Trækbræt (eller stålbræt)

Trækbræt (eller stålbræt)

Anvendes til påtrækning af mørtel, fx i forbindelse med vandskuring

Piskeris

Piskeris

Anvendes til opblanding af mørtel. Påsættes kraftig boremaskine.

Skraber

Skraber

Anvendes til alle former for afskrabning. Fx løst kalk i forbindelse med ny kalkning.

Vandskuringsbræt

Vandskuringsbræt

Anvendes til vandskuring i forbindelse med den afsluttende behandling

Murstensklipper

Murstensklipper

Anvendes til klipning af mursten i andre formater end standard formatet. Såfremt kun få sten i delformater skal anvendes, bruges en murhammer til hugning

Murhammer

Murhammer

Anvendes som almindelig hammer og til hugning af sten

Sitemap