BurgerClose

Status for projekt "Forventningsafstemning"

Projektet "Forventningsafstemning. Murede facaders visuelle udfaldskrav" startede 1. august 2021, og er afsluttet pr. 31.12.2022.

Projektet bestod af 5 arbejdspakker:

  • AP1: Workshop 1, med deltagelse af murværkseksperter. Behovsafdækning og rammer for værktøj.
  • AP2: Workshop 2, med bred inddragelse. Nærmere konkretisering af værktøjets indhold og form.
  • AP3: Udarbejdelse af første udgave af værktøj til forventningsafstemning.
  • AP4: Første høringsfase og bearbejdning.
  • AP5: Anden høringsfase og færdiggørelse af værktøj.

På den første workshop blev problemstillingerne vedr. udfaldskrav diskuteret. Vi drøftede f.eks. to spørgsmål:

  • Hvad bliver folk sure over?
  • Hvordan kunne det have været undgået?

- for at afdække, hvilke æstetiske forhold, der "fylder".

Værktøjet er bygget op med udgangspunkt i de forhold, som blev nævnt og drøftet på de to workshops.

Værktøjerne er udarbejdet i en første udgave, som i 2023 vil blive testet af virksomheder, som har medvirket i projektet.

Siden er opdateret: 2023-01-12

Sitemap