BurgerClose

Status for projekt "Forventningsafstemning"

Projektet "Forventningsafstemning. Murede facaders visuelle udfaldskrav" startede 1. august 2021, og forventes at afsluttes efter 1 år.

Projektet består af 5 arbejdspakker:

 • AP1: Workshop 1, med deltagelse af murværkseksperter (afholdt 14. oktober). Behovsafdækning og rammer for værktøj.
 • AP2: Workshop 2, med bred inddragelse, forventes afholdt december 2021. Nærmere konkretisering af værktøjets indhold og form.
 • AP3: Udarbejdelse af første udgave af værktøj til forventningsafstemning
 • AP4: Første høringsfase
 • AP5: Anden høringsfase og færdiggørelse af værktøj.

På den første workshop blev problemstillingerne vedr. udfaldskrav diskuteret. Vi drøftede f.eks. to spørgsmål:

 • Hvad bliver folk sure over?
 • Hvordan kunne det have været undgået?

- for at afdække, hvilke æstetiske forhold, der "fylder".

Efter den første workshop er værktøjets form og indhold foreløbig konkretiseret til:

 • En Folder, der henvender sig til private bygherrer og personer uden murerfaglig baggrund. Folderen skal formidle, hvad der er normalt for murværks udseende herunder "bagatelgrænser"
 • En Introduktion, som forklarer hensigten med værktøj, målgruppe, eventuelle forbehold etc.
 • En Metode, som forklarer processen og anvendelsen af forventningsafstemning, herunder: Brug af skemaer, hvordan laver man aftaler, hvordan bedømmes resultatet
 • En Parameterliste med bl.a. fotos og beskrivelse af forskellige niveauer, for eksempel for omfang af mørtelrester - i nogle tilfælde kan man acceptere mere, i andre mindre
 • Paradigmer, i form af skemaer og tjeklister, som skal gøre det nemmere at foretage valg og lave klare aftaler

 

Siden er oprettet: 2021-10-28

Sitemap