BurgerClose

Status for projekt "Forventningsafstemning"

Projektet "Forventningsafstemning. Murede facaders visuelle udfaldskrav" startede 1. august 2021, og forventes at afsluttes ultimo september 2022.

Projektet består af 5 arbejdspakker:

 • AP1: Workshop 1, med deltagelse af murværkseksperter (afholdt 14. oktober 2021). Behovsafdækning og rammer for værktøj.
 • AP2: Workshop 2, med bred inddragelse (afholdt 12. januar 2022). Nærmere konkretisering af værktøjets indhold og form.
 • AP3: Udarbejdelse af første udgave af værktøj til forventningsafstemning (februar - april 2022)
 • AP4: Første høringsfase og bearbejdning (maj - juni 2022)
 • AP5: Anden høringsfase og færdiggørelse af værktøj. Fra august 2022

På den første workshop blev problemstillingerne vedr. udfaldskrav diskuteret. Vi drøftede f.eks. to spørgsmål:

 • Hvad bliver folk sure over?
 • Hvordan kunne det have været undgået?

- for at afdække, hvilke æstetiske forhold, der "fylder".

På den anden workshop blev værktøjet konkretiseret, og foreligger nu som:

 • En Folder, ”Kloge valg til murværk”, der henvender sig til private bygherrer og personer uden murerfaglig baggrund. Folderen skal formidle, hvad der er normalt for murværks udseende.
 • Formål og Forudsætninger , somforklarer hensigten med værktøj, målgruppe, eventuelle forbehold etc.
 • Fremgangsmåde som forklarer processen og anvendelsen af forventningsafstemning, herunder: Brug af skemaer, hvordan laver man aftaler, hvordan bedømmes resultatet
 • Valg og udfald med bl.a. fotos og beskrivelse af forskellige niveauer, for eksempel for omfang af mørtelrester - i nogle tilfælde kan man acceptere mere, i andre mindre
 • Aftaleskemaer, i form af skemaer og tjeklister, som skal gøre det nemmere at foretage valg og lave klare aftaler

Værktøjerne er udarbejdet i en foreløbig udgave, som medio august 2022 bliver gjort tilgængelig for offentlig kommentering, via mur-tag.dk

Siden er opdateret: 2022-07-25

Sitemap