BurgerClose

Skillevægge og lejlighedsskel

Lydisolationen for enkelt- og dobbeltvægge af mursten ses her:

Skillevægge og lejlighedsskel

Lejlighedsskel

Ved anvendelse af murværk som lejlighedsskel er det et krav, at der mures med 100 % fyldte fuger, dvs. slåede studser samt filtsning på begge sider (2 x 1 mm) (afsnit 5.1.2).

Værdien kan overholdes ved anvendelse af:

1. 350 mm teglstensvæg, dvs. en 1 ½ stens væg

Skillevægge, lejlighedsskel og lydfuger

Figur 1. R’w = 55 dB for 1 ½ stens mur

2. Dobbeltvæg (tabel 8) med 72 mm hulrum udfyldt med 60 mm mineraluldsisolering (i alt 288 mm) (afsnit 5.1.2). Se nedenstående tabel.

Skillevægge, lejlighedsskel og lydfuger

Vægopbygning

Etagehuse

Rækkehuse

Teglmur (rumvægt 1260 kg/m3)

2 x 168 mm

2 x 108 mm

Teglmur (rumvægt 1800 kg/m3)

2 x 108 mm

2 x 108 mm

Flere eksempler på dobbeltvægge, der forventes at kunne overholde kravet til luftlydsisolation R'w ≥ 55 dB henvises til SBi-anvisning 237, lydisolering mellem boliger – nybyggeri.

Skillevægge, lejlighedsskel og lydfuger
Figur 2. R’w = 55 dB for dobbeltvæg

Lydfuger

For at sikre, at flanketransmissionen ikke reducerer R’w i forbindelse med et ellers korrekt udført lejlighedsskel, skal formuren omkring lejlighedsskellet udføres på én af følgende måder (afsnit 4.2.5):

Med dilatationsfuge ud for lejlighedsskel:

Skillevægge, lejlighedsskel og lydfuger
Figur 3. Dilatationsfuge ud for lejlighedsskel

Uden dilatationsfuge ud for lejlighedsskel, men med minimum 800 mm mellem binderkolonnerne:

Skillevægge, lejlighedsskel og lydfuger
Figur 4. Uden dilatationsfuge ud for lejlighedsskel
Sitemap