BurgerClose

Varmeledningsevne

Varmeledningsevnen λdesign for udvendigt og indvendigt murværk kan findes af nedenstående diagram fra DS 418.

Udgangspunktet er murværkets densitet. Da murværk er sammensat af mursten og mørtel, må man beregne et forholdstal ud fra byggestens og mørtels densitet.
For et gængs ½stens løberforbandt med byggestensformat 228x108x54 mm udgør mørtelandelen ca. 22 %.
For andre forbandter med samme byggestensformat kan mørtlen udgøre op mod 25 %.
Almindelige muremørtler kan antages at have en densitet omkring 1900 kg/m3.
Eksempler på murværks densitet kan nu beregnes ud fra teglstenens deklarerede densitet.

Savsmuldssten
Savsmuldssten har typisk en densitet i området 1060 til 1200 kg/m3.
Murværkets densitet bliver da: (0,22·1900 + 0,78·1130) kg/m3 = 1300 kg/m3
Ved aflæsning af kurve A for indvendigt murværk fås λdesign = 0,45 W/m·K

Massive facadesten
Massive facadesten af tegl har typisk en densitet på 1700 kg/m3.
Murværkets densitet bliver da: (0,22·1900 + 0,78·1700) kg/m3 =1744 kg/m3
Ved aflæsning af kurve B for udvendigt murværk fås λdesign = 0,7 W/m·K

λdesign -værdierne indgår i beregning af U-værdi for bygningsdelen.

Varmeledningsevne

Murværks varmeledningsevne. Kilde DS 418

Sitemap