BurgerClose

Tilsætningsstoffer til receptmørtler

Der må ikke anvendes tilsætningsstoffer i receptmørtler, når der henvises til styrkerelationerne i DS/INF 167. Den eneste undtagelse er frysepunktssænkende midler, som må anvendes iht. nedenstående retningslinjer.

Frysepunktssænkende midler

Ifølge EN 1996-2 må frysepunktssænkende midler ikke anvendes, medmindre det specifikt er tilladt ifølge projektmaterialet. Ifølge DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014 kan ethanol (denatureret sprit) og blandingsprodukter af ethanol og isopropanol med op til 40 % indhold af isopropanol anvendes som frysepunktssænkende middel til receptmørtler i form af kalkmørtel og kalkcementmørtel med højst 55 % cementindhold af den samlede bindemiddelmængde – under forudsætning af, at der tilsættes mindst 1 og højst 4 liter pr. 100 liter mørtel. Det er samtidig en forudsætning, at mørtlen fremstilles iht. DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014, pkt. 3.2.2 (1) vedr. specifikation for mørtel. Det vil sige, at i tillæg til de omtalte rene kalkmørtler må de nævnte frysepunktssænkende midler kun tilsættes KC 60/40/850 og KC 50/50/700.

Hvis der tilsættes ethanol, skal der jf. DS/INF 167 regnes med en reduktion på 20% af alle styrkeparametre.

Andre tilsætningsstoffer må ikke anvendes ved blanding af mørtel på byggeplads.

Sitemap