BurgerClose

Altanbeslag skal korrosionsbeskyttes

Altanbeslag skal korrosionsbeskyttes afhængig af, om det er i kontakt med mørtlen i formuren eller er beskyttet og graden af denne beskyttelse, hvilket er det primære for korrosionen. Altanbeslag i nye byggerier udføres typisk som RHS – profiler eller kraftigt fladstål på højkant, der monteres på bagmuren og går ud igennem formuren for bæring af altaner. Gennemgangen i formuren udføres uden at denne rører altanbeslaget for at undgå, at temperaturbetingede bevægelser af formuren påvirker altanbeslaget. Samlingen mellem formur og altanbeslag udføres normalt med dilatationsfuge. Altanbeslag skal, som andre stålkonstruktioner i hulmuren, have en levetid på minimum 50 år. I det følgende er vist en række eksempler til inspiration.

I. Altanbeslag uden forholdsregler

Såfremt der ikke udføres nogen forholdsregler, vil der på altanbeslaget ved bagsiden af formuren ophobes mørtelrester og altanbeslaget vil således være i kontakt med murværket og indtrængende vand, hvilket samlet set medfører en aggressiv påvirkning af stålet.

Dermed skal der anvendes stål iht tabel 8 i DS/INf 167:2021, hvilket i praksis vil sige rustfast (RF) stål i en kvalitet svarende til den aktuelle eksponeringsklasse. Se nedenstående figur.

Mørtlen kan ikke fjernes manuelt, da der vil være en vedvarende påvirkning af indtrængende vand med en skadelig PH-værdi.

(ved samling mellem altan og RF profil skal der være opmærksomhed omkring galvanisk tæring).

I. Altanbeslag uden forholdsregler
Figur 1. Altanbeslag uden forholdsregler.

Altanbeslag der afdækkes

II: Simpelt pap

Såfremt altanbeslaget afdækkes med pap, som vist nedenstående og mørtelrester fjernes under skærpet tilsyn (således at beslaget ikke er i direkte kontakt med murværket), kan korrosionskategorien aflæses i figur 3.2 i DS/Inf 167:2021, svarende til stål umiddelbart bag teglformur (men ikke i kontakt med formur)

Afdækningen skal gå 125 mm ind i hulmuren og min. 30 mm ud over altanbeslagets sider. Se figur 2.

Korrosionskategorien er den maksimale af den indvendige og den udvendige. Den indvendige er C4 for MX3.1 og C5 for (MX3.2 og MX4). Udvendig er den typisk C3, C4 eller C5.

Dvs er den indvendige C5 for fx MX3.2 og den udvendige C3 (dvs langt fra hav og forurenende industri) skal hele altanbeslaget beskyttes til C5.

II: Simpelt pap
Figur 2. Altanbeslag der afdækkes med pap. Eksempel med udvendigt miljø = MX3.2.

III. Simpelt pap og TB-rende

Såfremt altanbeslaget afdækkes med pap og TB-rende (L > 600 mm) som vist nedenstående og mørtelrester fjernes under skærpet tilsyn (således at beslaget ikke er i direkte kontakt med murværket), kan korrosionskategorien aflæses i figur 3.2 i DS/Inf 167:2021, svarende til stål bag teglformur i en afstand af 50 – 125 mm

Afdækningen skal gå 125 mm ind i hulmuren og min. 30 mm ud over altanbeslagets sider. Se figur 3.

III. Simpelt pap og TB-rende
Figur 3. Altanbeslag der afdækkes med pap og TB-rende. Eksempel med udvendigt miljø = MX3.2.

Korrosionskategorien er den maksimale af den indvendige og den udvendige. Den indvendige er C3 for MX3.1 og C4 for (MX3.2 og MX4). Udvendig er typisk C3, C4 eller C5.
Dvs er den indvendige C4 for fx MX3.2 og den udvendige C3 (dvs langt fra hav og forurenende industri) skal hele altanbeslaget beskyttes til C4.

For metode II og III kan pappen med fordel bukkes op således, at der etableres en opkant. Pappen limes på stålprofil og i selve bukket

Altanbeslag
Figur 4. Opkant på pap

IV. Fuldklæbning omkring profil

Såfremt altanbeslaget afdækkes hele vejen rundt og der afvandes ved bagmursprofilet (markeret med Pap: I og II), kan korrosionskategorien sænkes yderligere svarende til stål bag teglformur i en afstand af +125 mm. Geometrien af pappen skal overholde mål vist i efterfølgende figur 5 og 6.

IV. Fuldklæbning omkring profil
Figur 5. Altanbeslag der fuldklæbes og afvandes. Eksempel med udvendigt miljø = MX3.2.

Pappet I klæbes minimum 125 mm ind i hulmuren (og gerne helt ind til det lodrette profil). Fuldklæbningen af I foretages med et overlæg på min 50 mm, dog mindst bredden af RHS-profil.

Pappet II udføres med overlæg på 30 mm (over pap I) og udkragende 30 mm på begge sider.

Altanbeslag
Figur 6. Altanbeslag der fuldklæbes og afvandes (vandret snit).

Korrosionskategorien er den maksimale af den indvendige og den udvendige. Den indvendige er C2 for MX3.1 og C3 for (MX3.2 og MX4). Udvendig er C3, C4 eller C5.

Dvs er den indvendige C3 for fx MX3.2 og den udvendige C3 (dvs udendørs langt fra hav og forurenende industri) skal hele altanbeslaget beskyttes til C3.

H - profil

Såfremt der anvendes H – profiler til altanbeslag kan der monteres trykfast isolering mellem vangerne for at udføre en korrekt fuldklæbning i denne metode IV.

Forstærkningsprofil

I nogle tilfælde anvendes et kraftigt RF RHS-profil i åbningen til altanbeslaget. Dybden på dette profil er typisk 110 mm (svarende til formuren) og formålet er at forstærke tværsnittet for høje byggerier, når altanbeslaget er placeret i en smal mursøjle, hvor resttværsnittet er ringe. Dette profil har ikke nogen indflydelse på korrosionsforholdene for selve altanbeslaget

Opsummering for alle løsninger

Systematikken er eksemplificeret ved udvendigt miljø = MX3.2:

Opsummering for alle løsninger
Figur 7. Systematik

Fælles for alle løsninger: Pap skal klæbes med egnet klæber (koldtflydende asfalt eller tilsvarende). Dvs klæber, der har samme holdbarhed som de øvrige materialer.

Sitemap