BurgerClose

Fremstilling

Fremstilling af mørtel på byggeplads er underlagt en række bestemmelser, som skal sikre, at de forudsatte egenskaber opnås for den færdige mørtel.
Byggepladsfremstillet mørtel er defineret som mørtel, der er sammensat af mere end én komponent plus vand.
I praksis er byggepladsfremstillede mørtler som oftest receptmørtler.

Læs om fremstilling af mørtel, herunder recepter for KC-mørtel, på byggeplads her.

Afmåling

Materialer til byggepladsfremstillet mørtel skal afmåles efter vægt eller efter volumen i de angivne forhold, i rene, egnede måleanordninger.
Afmåling skal ske i henhold til en blandingsspecifikation, der giver de krævede egenskaber.

Hvis styrkereferencen for receptmørtler i DS/INF 167 anvendes, skal kravene heri vedrørende doseringsnøjagtighed overholdes.

Blandingsnøjagtighed:
Kravet i DS/INF 167 til blandingsnøjagtighed er, at i den færdige mørtel må tørmassen af det enkelte delmateriale (kalk, cement, murcement og sand) højst afvige 5% fra den pågældende delmængde.

5 % tilladelig afvigelse udgør:

Fremstilling

Mørtel

Grænser for indhold af

Bindemiddel

Tilslagsmateriale

K

/

C

K 100/1200

95,0-105,0

/

1086-1326

KC 60/40/850

57,0- 63,0

/

42,0-38,0

/

769-939

KC 50/50/700

47,5- 52,5

/

52,5-47,5

/

633-774

KC 35/65/650

33,3- 36,8

/

68,3-61,8

/

588-718

KC 20/80/550

19,0- 21,0

/

84,0-76,0

/

498-608

C 100/400

95,0-105,0

/

362-442

For at opfylde disse krav er det nødvendigt at kende den kalktilpassede mørtels vådrumvægt og vandindhold eller sandets vådrumvægt og vandindhold alt afhængig af, på hvilken måde mørtlen skal fremstilles.

Vejledning i beregning af recepter og dosering findes her.

Bestemmelserne for kontrol af blandingsforholdet findes her.

Afvejning i praksis

På meget store byggepladser kan anvendes automatiserede vejeanlæg i forbindelse med siloer til bindemidler og tilslagsmaterialer, men ellers er disse anlæg dog fortrinsvis beregnet for mørtelværker.

Til byggepladser af en mere almindelig størrelse findes en række enklere vejeindretninger spændende fra blandemaskinen monteret på en vægt til et helt enkelt bismervægtsystem eller til en elektronisk vægt.

Endvidere kan en blandemaskine forsynes med et påsvejset højdemål, der tilgodeser vådmørtels densitet, således at mørtlens delmaterialer kan sammensættes efter rumfang.

Blandeudstyr

Blandemaskiner til mørtelblanding findes i mange udførelser og fabrikater og fremstillet til flere forskellige blandeprincipper. Hvis der for fabriksfremstillet mørtel skal anvendes specielle blandingsprocedurer eller blandetider, skal disse specificeres af producenten. Tvangsblandere eller lige så effektive blandemaskiner anses i reglen for at være de mest velegnede.

Sitemap