BurgerClose

Kalktilpasset mørtel til KC-mørtel

På byggepladsen fremstilles en kalkcementmørtel ved blanding af cement og kalktilpasset mørtel leveret fra mørtelværk.

For at blande én af nedennævnte receptmørtler, skal den kalktilpassede mørtel leveres med følgende kalkindhold:

Kalktilpasset mørtel til KC-mørtel

Såfremt kalkmørtlens vådrumvægt og vandindhold er kendt (vådrumvægt og vandindhold oplyses af mørtelværket), kan kalkcementmørtlernes blandingsforhold findes dels ved vægtudmåling og dels ved rumfangsudmåling ved hjælp af efterfølgende skemaer eller med regneark på www.mur-tag.dk til udregning af blandingsforhold for KC-mørtler.

I skemaerne forudsættes Mestercement anvendt. Anvendes anden cementtype, kan rumfangsblandingerne korrigeres med faktorerne i tabellen umiddelbart efter skemaerne.

Kalktilpasset mørtel til KC-mørtel

1 liter Mestercement regnes at veje 1,30 kg.

Eksempel:

For en 6,6 % kalkmørtel med vådrumvægt på 1500 kg/m3 og et vandindhold på 14 % er blandingsforholdet efter:

Vægtudmåling: 1 kg Mestercement til 25,9 kg 6,6 % kalkmørtel

Rumfangsudmåling: 1 liter Mestercement til 22,5 liter 6,6 % kalkmørtel.

Kalktilpasset mørtel til KC-mørtel

1 liter Mestercement regnes at veje 1,30 kg.

Eksempel:

For en 6,6 % kalkmørtel med vådrumvægt på 1600 kg/m3 og et vandindhold på 14 % er blandingsforholdet efter:

Vægtudmåling: 1 kg Mestercement til 17,1 kg 6,6 % kalkmørtel

Rumfangsudmåling: 1 liter Mestercement til 13,9 liter 6,6 % kalkmørtel.

Kalktilpasset mørtel til KC-mørtel

1 liter Mestercement regnes at veje 1,30 kg.

Eksempel:

For en 5,1 % kalkmørtel med vådrumvægt på 1700 kg/m3 og et vandindhold på 10 % er blandingsforholdet efter:

Vægtudmåling: 1 kg Mestercement til 11,6 kg 5,1 % kalkmørtel

Rumfangsudmåling: 1 liter Mestercement til 8,9 liter 5,1 % kalkmørtel.

Kalktilpasset mørtel til KC-mørtel

1 liter Mestercement regnes at veje 1,30 kg.

Eksempel:

For en 3,5 % kalkmørtel med vådrumvægt på 1700 kg/m3 og et vandindhold på 10 % er blandingsforholdet efter:

Vægtudmåling: 1 kg Mestercement til 7,8 kg 3,5 % kalkmørtel

Rumfangsudmåling: 1 liter Mestercement til 6,0 liter 3,5 % kalkmørtel.

Anden cementtype
Anvendes der en anden cementtype end Mestercement til blanding af kalkcementmørtler, er disses vægte angivet i nedenstående skema.
Endvidere skal rumfangsudmålingen i ovenstående skemaer korrigeres med faktorerne i nedenstående skema (opdateret d.30-06-2023):

Kalktilpasset mørtel til KC-mørtel

Cementtype

Cementens rumvægt

Faktor til korrigering af rumfangsblandeforholdet

kg/m3

Mestercement (Udgået pr.2020)
Basis-cement
ABC-cement
Rapid-cement
Hvid Portland-cement

Lavalkali sulfatbestandig cement (Udgået pr.2020)

FutureCEM cement

SOLID cement

 

 

1300
1070
1070
1160
1070

1300

1050

1100

1,0
0,82
0,82
0,89
0,82

1,0

0,81

0,85

Sitemap