BurgerClose

Afmåling/dosering

Materialer til byggepladsfremstillet mørtel skal afmåles efter vægt eller efter volumen i de angivne forhold, i rene, egnede måleanordninger.

Blandingsnøjagtighed, receptmørtler:
Krav til blandingsnøjagtighed foreskriver, at delmaterialernes tørvægt (kalk, cement, murcement og sand) i den færdige mørtel højst må afvige 5 % fra mængderne angivet i blandingsforholdet, såfremt man anvender omsætningsforholdene angivet i DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014. For at opfylde kravene er det nødvendigt at kende den kalktilpassede mørtels vådrumvægt og vandindhold eller sandets vådrumvægt og vandindhold – alt afhængig af, hvilken måde mørtlen skal fremstilles på.

Vejledning i beregning af recepter og dosering findes her.

Bestemmelserne for kontrol af blandingsforholdet findes her.

Sitemap