BurgerClose

Materialer

Krav til byggematerialer, der anvendes i murede konstruktioner, er iht. Eurocodes 6-systemet angivet i de europæiske produktstandarder med tilknyttede prøvningsstandarder.
Iht. Byggevareforordningen af 1. juli 2013 skal alle produkter og byggematerialer, der fremstilles med henblik på at skulle indgå varigt i bygværker forsynes med en ydeevnedeklaration og et CE-mærke på producentens foranledning.
Kravet gælder dog kun, hvis der foreligger en harmoniseret produktstandard, som dækker byggevaren.
(Byggevareforordningen og CE-mærkningen, som udmøntes i standarderne, beskrives yderligere under ’CE-mærkning af byggevarer’.)

Sitemap