BurgerClose

Murværk

Der skelnes overordnet imellem:

  • massiv mur
  • hulmur
  • udstøbt hulmur
  • skalmur (facademur)

En hulmur er defineret som en væg bestående af 2 parallelle massive vægge, der er forbundet effektivt med trådbindere eller liggefugearmering.

En skalmur er defineret som en facademur, der ikke er sammenmuret med eller bidrager til styrken af bagvæggen.

En dobbeltvæg er defineret som en væg bestående af 2 parallelle vægge med den mellemliggende langsgående fuge fyldt massivt med mørtel og fast forbundet med trådbindere, således at samvirken under belastning opnås.

I Danmark opføres typisk hulmure, hvor for- og bagmur forbindes med trådbindere, og skalmure, som fungerer som klimaskærm for en bagvedliggende og bærende bagvæg. Skalmuren er typisk også forbundet til bagmuren med trådbindere.

Murværkets egenskaber er afhængige af flere faktorer, ikke mindst hvilke mursten og hvilken mørtel, murværket er opført af. Krav til murværkets egenskaber fastlægges under projekteringen, og ved bestilling af materialer (mursten, mørtel, bindere etc.) skal disse krav, herunder til eksponeringsklasse, overholdes.

Sitemap