Murbindere

Murbindere skal være i overensstemmelse med EN 845-1.

Murbindere skal være korrosionsfaste i det miljø (den eksponeringsklasse), hvor de skal anvendes. Ikke-korrosionsfaste bindere må kun anvendes i murværk, der kan henregnes under passivt miljø.

Til de ikke-korrosionsfaste trådbindere hører bindere af varmforzinket stål. Varmforzinkede bindere må ikke bukkes eller rettes ud af hensyn til beskadigelse af korrosionsbeskyttelsen.

Ved udretning af bøjede bindere i præfabrikerede bagmurselementer og ved indmuring af bindere skal det tilstræbes, at bindernes frie del bliver retlinede og parallelle.

I tabellen nedenfor angives eksempler på korrosionsbeskyttelsessystemer for bindere i forhold til eksponeringsklasse.
Den fuldstændige tabel findes i anneks C, EN 1996-2:2007. Ref. nr. i tabellen henviser desuden til den fuldstændige specifikation af materialer og belægningen, som findes i EN 845-1.

De danske erfaringer er, at bindere af austenitisk rustfast stål 1.4301 efter EN 10088 eller tinbronze CuSn 6 efter ISO 427 opfylder kravet om korrosionsfasthed i eksponeringsklasse MX2 og MX3.

Forklaring til tabel:
U: Ubegrænset brug af materialet i den anførte eksponeringsklasse
R: Begrænset brug; generelt anbefales brugen ikke i eksponeringsklassen.
X: Materiale, der ikke anbefales til brug i denne eksponeringsklasse.

Materiale Ref.nr. EN 845-1 MX1 MX2 MX3 MX4 MX5
Austenitisk rustfast stål (molybdæn-chrom-nikkel-legering) iht. EN 10088 1 U U U U R
Austenitisk rustfast stål (chrom-nikkel-legering) iht. EN 10088 3 U U U R R
Fosforbronze iht. ISO 427 5 U U U R R
Alubronze iht. ISO 428 6 U U U R R
Forzinket (105 g/m2) ståltråd 19 U R R X X