BurgerClose

Murbindere

Murbindere skal være i overensstemmelse med EN 845-1.

Producenten skal oplyse følgende:

  • Materiale/overfladebehandling mht. korrosionsfasthed
  • Dimensioner, længde og diameter
  • Mindste forankringsdybde
  • Træk- og trykbæreevne
  • Om murbinderen er symmetrisk eller asymmetrisk
  • Om murbinderen er hældningstolerant, dvs. om der er krav til murbinderens fald udad, for at hindre at vand kan ledes til bagmuren via murbinderen.
  • Øvrige specifikationer til anvendelsen, f.eks. krav til fugetykkelse

Holdbarhed - korrosion

Murbindere skal være korrosionsfaste i det miljø (den eksponeringsklasse), hvor de skal anvendes. Ikke-korrosionsfaste bindere må kun anvendes i murværk, der kan henregnes under passivt miljø.

Til de ikke-korrosionsfaste trådbindere hører bindere af varmforzinket stål. Varmforzinkede bindere må ikke bukkes eller rettes ud af hensyn til beskadigelse af korrosionsbeskyttelsen.

I tabellen nedenfor angives eksempler på korrosionsbeskyttelsessystemer for bindere i forhold til eksponeringsklasse.
Den fuldstændige tabel findes i anneks C, EN 1996-2:2007. Ref. nr. i tabellen henviser desuden til den fuldstændige specifikation af materialer og belægningen, som findes i EN 845-1.

De danske erfaringer er, at bindere af austenitisk rustfast stål 1.4301 efter EN 10088 eller tinbronze CuSn 6 efter ISO 427 opfylder kravet om korrosionsfasthed i eksponeringsklasse MX2 og MX3.

Forklaring til tabel:
U: Ubegrænset brug af materialet i den anførte eksponeringsklasse
R: Begrænset brug; generelt anbefales brugen ikke i eksponeringsklassen.
X: Materiale, der ikke anbefales til brug i denne eksponeringsklasse.

Murbindere

Materiale

Ref.nr. EN 845-1

MX1

MX2

MX3

MX4

MX5

Austenitisk rustfast stål (molybdæn-chrom-nikkel-legering) iht. EN 10088

1

U

U

U

U

R

Austenitisk rustfast stål (chrom-nikkel-legering) iht. EN 10088

3

U

U

U

R

R

Fosforbronze iht. ISO 427

5

U

U

U

R

R

Alubronze iht. ISO 428

6

U

U

U

R

R

Forzinket (105 g/m2) ståltråd

19

U

R

R

X

X

Husk De 10 bud:

  • Bud nr. 5: Miljø og materialer skal passe sammen

Her kan du læse om krav til tegloverliggere og bjælker i forskellige eksponeringsklasser

Ombukkede trådbindere i fx præfabrikerede bagvægselementer skal rettes ud under overholdelse af de tolerancer, som er forudsat ved beregning og konstruktionsudformningen. Forhåndsudbøjningen kan f.eks. sættes til diameteren.

Sitemap