BurgerBurgerCloseClose

Murbindere

Murbindere skal være i overensstemmelse med EN 845-1.

Murbindere skal være korrosionsfaste i det miljø (den eksponeringsklasse), hvor de skal anvendes. Ikke-korrosionsfaste bindere må kun anvendes i murværk, der kan henregnes under passivt miljø.

Til de ikke-korrosionsfaste trådbindere hører bindere af varmforzinket stål. Varmforzinkede bindere må ikke bukkes eller rettes ud af hensyn til beskadigelse af korrosionsbeskyttelsen.

Ved udretning af bøjede bindere i præfabrikerede bagmurselementer og ved indmuring af bindere skal det tilstræbes, at bindernes frie del bliver retlinede og parallelle.

I tabellen nedenfor angives eksempler på korrosionsbeskyttelsessystemer for bindere i forhold til eksponeringsklasse.
Den fuldstændige tabel findes i anneks C, EN 1996-2:2007. Ref. nr. i tabellen henviser desuden til den fuldstændige specifikation af materialer og belægningen, som findes i EN 845-1.

De danske erfaringer er, at bindere af austenitisk rustfast stål 1.4301 efter EN 10088 eller tinbronze CuSn 6 efter ISO 427 opfylder kravet om korrosionsfasthed i eksponeringsklasse MX2 og MX3.

Forklaring til tabel:
U: Ubegrænset brug af materialet i den anførte eksponeringsklasse
R: Begrænset brug; generelt anbefales brugen ikke i eksponeringsklassen.
X: Materiale, der ikke anbefales til brug i denne eksponeringsklasse.

Murbindere

Materiale

Ref.nr. EN 845-1

MX1

MX2

MX3

MX4

MX5

Austenitisk rustfast stål (molybdæn-chrom-nikkel-legering) iht. EN 10088

1

U

U

U

U

R

Austenitisk rustfast stål (chrom-nikkel-legering) iht. EN 10088

3

U

U

U

R

R

Fosforbronze iht. ISO 427

5

U

U

U

R

R

Alubronze iht. ISO 428

6

U

U

U

R

R

Forzinket (105 g/m2) ståltråd

19

U

R

R

X

X

Sitemap