BurgerClose

Undervisningsmaterialer

De følgende undervisningsmaterialer er udarbejdet under projektet "Undervisning i murværk og byggeteknik på erhvervsskoler" i 2019. Projektet har modtaget finansiel støtte fra Grundejernes Investeringsfond (GI), Boligfonden Kuben, Danske Tegl og Teknologisk Institut.

Målet med pilotprojektet var at vise en ny vej til, via overførsel af viden, at højne den faglige kvalitet og bevidsthed om såvel kendte som nye materialer og byggetekniske løsninger.

Materialet er en del af det undervisningsmateriale, som blev udviklet i projektet, og kan anvendes af såvel elever som fagskolelærere og udlærte murere. Det stilles frit til rådighed, herunder kan man som fagskolelærer videreudvikle øvelser, spørgsmål mm.

Videoer fra projektet findes her.

Pressemeddelelse om fagskoleprojektet

Se videoen som introducerer projektet i korte træk, og fortæller om lærlingenes besøg i Teknologisk Instituts laboratorier. .

Sitemap