BurgerClose

Krav i Bygningsreglementet, lyd

Krav til lydreduktion og luftlydisolation for bygningskonstruktioner generelt er i henhold til BR18, kap. 17, §369:

For boliger og andre bygninger benyttet til overnatning skal det sikres, at de personer, som opholder sig i bygningerne, ikke generes af lyd fra andre rum i bebyggelsens øvrige bolig- og erhvervsenheder, fra bygningens installationer eller fra veje og jernbaner.

Definitioner og begreber i forbindelse med luftlydisolation, trinlydniveau og lydtrykniveau er angivet i DS 490:2018, Lydklassifikation af boliger. Der skelnes i DS 490:2018 mellem lydklasse A, B, C og D, og lydklasse C lever op til bestemmelserne om akustisk indeklima i BR18. Klasse A og B har en lydmæssig højere effekt.

For murværkskonstruktioner er det hovedsageligt vægges luftlydisolation, der stilles krav til. Kravene ses i efterfølgende skema:

Krav i Bygningsreglementet, lyd
For øvrige mindst tilladelige luftlydisolation, R’w, henvises der til BR 18, kap. 17 Lydforhold.
Sitemap