BurgerClose

Indmuring af batts hulmur

Ofte mures bagvæggen op først, således at råhuset hurtigt står færdigt og de indvendige arbejder kan påbegyndes. Isolering og formuren opføres ved denne fremgangsmåde ofte langt senere og byggeprocessen kan sidestilles med opmuring af skalmure på letbeton elementvægge.

Nedenstående metode er aktuel når for- og bagmur opmures i samme proces.

Indmuring af Batts hulmur
Udlægning af nederste lag murpap
Indmuring af Batts hulmur
Opmuring af bagmur med udlægning af øverste lag murpap
Indmuring af Batts hulmur
1. skifte formur opmures
Indmuring af Batts hulmur
Mineraluld sættes på plads
Indmuring af Batts hulmur
De næste 3 skifter kan nu mures op
Indmuring af Batts hulmur
Bindere udlægges i henhold til projektmateriale
Indmuring af Batts hulmur
Evt. benyttes et bræt til opsamling af nedfalden mørtel

Uanset om bagmuren opmures først eller for- og bagmur opmures i samme arbejdsgang skal det sikres, at:

  • mørtelpølser på bagmuren skrabes væk, således at der ikke opstår mulighed for luftcirkulation på den varme side af isoleringen, som vil reducere isoleringsevnen. I varmetabsnormen, DS 418, 6.udg, er angivet et tillæg på 0,04 W/m2K såfremt der er mulighed for luftcirkulation og et tillæg på kun 0,01 W/m2K såfremt der ikke er mulighed for luftcirkulation. Dvs den korrekte håndværksmæssige metode er at skrabe mørtelpølser på bagmuren væk.
  • battsene trykkes rigtigt ned, således at de står oven på den allerede nedsatte isolering. Derved opnås en tæt og effektiv isolering.
Sitemap