BurgerBurgerCloseClose

Forvanding

Forvanding af teglstenene inden opmuringen kan være nødvendig i forbindelse med sommerforanstaltninger eller for stærkt sugende sten når minutsugningen ønskes reduceret.

Procedure
Nedenstående procedure giver et fornuftigt vandtilskud til stenene.

Forvandingen udføres enten ved, at stenene vandlagres i 5-10 sekunder, når opmuringen sker umiddelbart efter lagringen, eller ved at vandlagre stenene i 15-30 sekunder, såfremt opmuringstidspunktet er mere usikkert. (Overdreven forvanding kan medføre misfarvninger).

Opmures der fra stillads, og løftes stenene med kran, kan vandlagringen eventuelt foretages ved at nedsænke hele stenpallen i en tønde med vand umiddelbart før den leveres på stilladset.

Sitemap
Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok