BurgerClose

Forvanding

Forvanding af teglstenene inden opmuringen kan være nødvendig i forbindelse med sommerforanstaltninger eller for stærkt sugende sten når minutsugningen ønskes reduceret.

Procedure
Nedenstående procedure giver et fornuftigt vandtilskud til stenene.

Forvandingen udføres enten ved, at stenene vandlagres i 5-10 sekunder, når opmuringen sker umiddelbart efter lagringen, eller ved at vandlagre stenene i 15-30 sekunder, såfremt opmuringstidspunktet er mere usikkert. (Overdreven forvanding kan medføre misfarvninger).

Opmures der fra stillads, og løftes stenene med kran, kan vandlagringen eventuelt foretages ved at nedsænke hele stenpallen i en tønde med vand umiddelbart før den leveres på stilladset.

Sitemap